Loodgieters België
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het kwaliteitscharter van Loodgieters België

Wat is het kwaliteitscharter van LoodgietersBelgië.be ?

De grote meerderheid van de gidsen op papier en op het internet geven alleen maar een lijst van dienstverleners. Hoe meer loodgieters ingeschreven op hun pagina’s, hoe meer geld ze verdienen. U kunt net zo goed vogelpik spelen !

Onze aanpak is heel anders. Wij stellen maar één dienstverlener per gemeente voor: degene die wij aanbevelen voor het beste werk. Hoe kunnen wij nu een bedrijf adviseren als beter dan een ander? Heel eenvoudig: elke loodgieter op onze site heeft zich er schriftelijk toe verbonden ons exclusieve kwaliteitscharter na te leven. Het omvat
6 kwaliteitspunten voor de beste dienstverlening tegen de beste prijs.

De verbintenissen van de dienstverleners

1 - Voorrang via LoodgietersBelgië.be

Een dringend geval ? De bedrijven op onze site hebben zich ertoe verbonden voorrang te geven aan de klanten die hun adres gevonden hebben via Loodgieters België. Vermeld dus duidelijk Loodgieters.be aan de telefoon.

2 - Marktprijzen

Verbintenis tot het naleven van de marktprijzen inzake uurloon, verplaatsingen, prijsraming, materiaal en arbeidsloon. Een forse tijdwinst omdat u geen beroep moet doen op verschillende bedrijven om prijzen te vergelijken.

3 - Optimale termijnen

Verbintenis tot het naleven van de in overleg met de klant vastgelegde termijnen, zoals vermeld in de basisprijsraming. Geen enkele reden dus om langer dan noodzakelijk op een bouwwerf te wonen.

4 - Kwaliteitswerk

Verbintenis tot het uitvoeren van alle werken met een onberispelijke kwaliteit als constant streefdoel. Dit omvat het geheel van de prestaties, zowel voor aanvang van de werken (prijsraming, ...), als tijdens en ook na de werken (reiniging van de bouwwerf, ...).

5 - Advies

Verbintenis tot het geven van volledige, objectieve en nauwkeurige adviezen over de diverse technische en praktische oplossingen, en dit vóór aanvang van elke interventie. Zo bent u altijd op de hoogte van wat er bij u gebeurt en kunt u de juiste beslissingen nemen.

6 - Service

Verbintenis tot het zo snel mogelijk reageren indien zou blijken dat de prestaties niet overeenstemmen met de gevraagde en betaalde werken.

Niet-naleving van het charter = uitsluiting !

Wij behouden ons het contractuele recht voor bepaalde loodgieters uit te sluiten van onze webpagina’s, als zou blijken dat zij bovenstaande verbintenissen niet naleven. Zij zullen onmiddellijk op de “zwarte lijst” worden gezet, waarna wij andere bedrijven in de sector contacteren om hen te vervangen.

Vind een betrouwbare loodgieter in uw gemeente ...

Ga dus meteen terug naar de welkompagina, maak uw keuze uit de alfabetische lijst van gemeenten en neem contact op met de specialist die wij u voorstellen.

Homepage - Search
----------------------
Bent u loodgieter ?
Voeg uw adres toe
----------------------
Wettelijke bepalingen
----------------------
Contact webmaster
----------------------
Links
----------------------
------------------------------------------------------------------------