Loodgieters België
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Belangrijke wettelijke bepaling

De website www.loodgietersbelgië.be is een gids die particulieren in contact brengt met professionele loodgieters in België.

De informatie op deze site wordt u gratis ter beschikking gesteld. De eigenaars of webmasters van de site kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de werken of prestaties uitgevoerd door de personen of bedrijven vermeld op deze site, noch voor de eventuele schade als gevolg van hun interventie.

Ieder die de gids Loodgietersbelgie.be raadpleegt, is zelf verantwoordelijk voor de controle van de kwaliteit, het professionalisme, de bekwaamheid,… van de dienstverleners waarop hij een beroep wenst te doen.

Het “kwaliteitscharter” geeft slecht een indicatie van het professionalisme en de bekwaamheid van de dienstverleners vermeld op deze site. Het gaat om een morele overeenkomst waartoe de op de site vermelde bedrijven zich verbinden, zonder dat de samenstellers van de site enig reëel middel hebben om de naleving ervan af te dwingen, behalve het niet-vernieuwen van het afgesloten contract.

Auteursrechten

De volledige inhoud van de site www.loodgietersbelgie.be valt onder de wetgeving op de auteursrechten en de bescherming van elektronische content. Niets uit deze website mag worden gekopieerd of gewijzigd zonder voorafgaand akkoord van de samenstellers.

Juistheid van de informatie

De gegevens vermeld op de site Loodgietersbelgie.be worden louter ter informatie aangeboden. De auteurs en de eigenaars van de site kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de informatie of voor verschillen tussen de gegevens op de site en de diensten/prestaties die in realiteit door de vermelde loodgieters/bedrijven worden uitgevoerd.

Terug naar welkompagina

Homepage - Search
----------------------
Bent u loodgieter ?
Voeg uw adres toe
----------------------
Wettelijke bepalingen
----------------------
Contact webmaster
----------------------
Links
----------------------
------------------------------------------------------------------------
Films.be - Festivals.be - Medecins.be - Kots.be - Multimotion.be - Bars.be - Discotheques.be - Booking.be - Crystal.be - Lace.be - Dentelle.be - Architects.be - Comptables.be - Electriciens.be - Jogging.be - Comics.be